hur man ser processorn modellnummer / hastighet på Linux

Om du lita på någon annan för managed hosting av din Linux-servrar, kanske du inte alltid vet exakt vilken typ av server du faktiskt kör på. Det finns ett snabbt och enkelt sätt att räkna ut detta, dock.

Skriv bara in följande kommando vid prompten

Och då ser du en stor lång lista över alla processorn i systemet, tillsammans med all information om dem, som bör se ut ungefär så här

Du ser i detta exempel att vi kör på en Intel Xeon L5520 kör på 2.27GHz … och om vi hade visat hela exemplet skulle du se att det finns faktiskt 4 kärnor på maskinen.

föräldralösa gauge är out-of-service järnvägslinjer som har blivit föråldrade till följd av spårvidd förändring (uppgradering) på huvudmatarlinjer.